Toerakodag 2017 te Overpelt, België

Start datum: maart 25

 

Omschrijving: 

Toerakodag Aviornis op zaterdag 25 maart 2017

De Toerakowerkgroep van Aviornis organiseert de toerakodag met tuinbezoek bij Noël en Patricia Hendrikx in Overpelt België, op zaterdag 25 maart 2017

Programma:

  • Een interessante lezing door een specialist (details volgen nog).
  • Leden van de Toerako werkgroep van Aviornis geven een actueel inzicht in het houden en kweken van toerako’s.
  • Kweekresultaten van 2016 per soort met verdere toelichting.
  • Lunch, mogelijkheid om ervaringen uit te wisselen over het houden en kweken van toerako’s.
  • Bekijken van de collectie van Noël en Patricia.

Inschrijving + betaling

Kosten ca. € 15,00 per persoon (inclusief lunch).
Bij inschrijving ontvangt u verdere gegevens voor deze dag.

Let op!
De inschrijving sluit op 11 maart 2017.
U kunt zich inschrijven bij Reinald van Triest
e-mail: toerakowerkgroep@gmail.com
telefoon: 0031 (0)578 – 57 06 56

S.v.p. met vermelding van het aantal mensen en de namen.

Het inschrijfgeld kunt u overmaken op: NL24ABNA0492513651, inzake toerako werkgroep Aviornis. Graag met vermelding “toerakodag 2017”