Algemene Ledenvergadering 2017

Start datum: april 08

 

Omschrijving: 

Het bestuur van Aviornis International Nederland 
nodigt haar leden uit voor het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering 2017 in "Café-Zaal Thekes", Alard van Herpenplein 9, 5373 AH te Herpen

Met na de lunch bezoek aan Dierenpark Zie-ZOO
Zeelandsedijk 12, 5408 SM te Volkel
gelegen naast de ingang van Vliegbasis Volkel 

Zaterdag 8 april 2017
Aanvang 10.00 uur

U bent van harte welkom voor de koffie/thee met iets lekkers vanaf 09.30 uur

Organisator: regio Nijmegen

Ochtendprogramma

1.    Opening door de voorzitter, de heer C.P. Eyma.
2.    Behandeling en vaststelling notulen d.d. 9 april 2016.
3.    Ingekomen stukken en mededelingen, waaronder:

§  Vaststelling ringprijs voor 2017/2018;
§  Vaststelling afdracht per regiolid en vaststelling regiobijdrage voor 2017.

4.    Behandeling jaarverslagen:

  • Secretariaat;
  • Ringendienst;
  • Ledenadministratie;
  • Internetcommissie.

5.    Behandeling en vaststelling van:

§  Inkomsten en uitgaven 2016 en begroting 2017;
§  Balans per 31 december 2016;
§  Regiocijfers 2016;
§  Huishoudelijk Reglement 2017.

6.    Pauze.
7.    Bestuursverkiezing.

Aftredend zijn de heren J.J.H. Korten, J. Harteman en mevr. I. van Dieten.

Zij zijn allen herkiesbaar en worden unaniem door het hoofdbestuur voor herverkiezing voorgedragen. 

8.    Rondvraag.
9.    Sluiting ca. 12.30 uur.

Mevr. I. v. Dieten, secretaris

Middagprogramma

Na de vergadering kunt u in zaal Thekes genieten van een broodmaaltijd met soep en kroket, inclusief thee, koffie, melk en jus d’orange.

’s Middags kunt u op eigen gelegenheid een bezoek brengen aan Dierenpark Zie-ZOO.

Afstand van Herpen naar Volkel is 16,8 km.

In Dierenpark Zie-ZOO zie je exotische dieren die je in andere Nederlandse dierentuinen vaak niet tegenkomt.

Dierenpark Zie-ZOO heeft dieren uit verschillende werelddelen waaronder de nevelpanter, serval, gestreepte hyena, grootoor vos, klipdas, gilamonster en de zwarte beer. 

Maar ook de vogels ontbreken niet. We vinden er o.a. de juffer-,  witnek- en kroonkraanvogel, heilige ibis, Vietnam- en goudfazant, sneeuw- en Lapland uil, witgezichtdwergooruil, bateleurarend, witte ooievaar, emoe, nandoe, kookaburra, verschillende ara’s etc.

In de namiddag kunt u in het restauratiegedeelte van dierenpark Zie-ZOO genieten van twee consumpties en een snack, aangeboden door Aviornis International Nederland. 

Voor leden van Aviornis International Nederland is deze dag gratis (behalve reiskosten en eigen uitgaven). Introducés zijn ook van harte welkom, echter wordt er dan per introducé een bijdrage in de kosten van de lunch en het middagprogramma gevraagd van € 22,50 per persoon. Wij vertrouwen op uw begrip.

Heeft u interesse om aan deze dag deel te nemen, dan dient u zich van tevoren op te geven. Dit kunt u o.v.v. naam, adres, Aviornis computernummer en het aantal personen, tot uiterlijk 29 maart 2017, als volgt doen:

Per e-mail naar: secretaris@aviornis.nl.  Door schriftelijke opgave aan:

Ineke van Dieten, Sint Laurensstraat 20, 5353 KK te Dieden.

of per telefoon: Tel. 0486-413653.

Bij aanmelding van introducés dient het bedrag van € 22,50 per persoon te worden overgemaakt op bankrekeningnummer NL 76 INGB 0005683143 t.n.v. Aviornis Nederland te Dalmsholte o.v.v. Naam Introducé(s), Aviornis Lid computernummer en ALV 2017.

Een exemplaar van het Bestuurlijk Jaarboek 2016 voor de Algemene Ledenvergadering van zaterdag 8 april 2017 kan tot uiterlijk 2 april 2017 schriftelijk of per e-mail o.v.v. naam en adres worden aangevraagd bij het Secretariaat Aviornis, Sint Laurensstraat 20, 5353 KK, Dieden of per e-mail: secretaris@aviornis.nl.

Het belooft weer een interessante, onderhoudende en gezellige Aviornis-familie dag te worden. Wij hopen u graag allemaal op zaterdag 8 april 2017 te mogen begroeten. 

Waar is het?

Café-Zaal Thekes
Alard van Herpenplein 9
5373 AH Herpen

Dierenpark Zie-ZOO
Zeelandsedijk 12
5408 SM Volkel

Gelegen naast de ingang van Vliegbasis Volkel

Parkeren is gratis

Image