Recente advertenties

 
 Witkop stekelstaart
 Australische casarca
 Cuba fluiteend
 Middelste zaagbek
 Witoogeend
 Gele fluiteend
 Kastanje eend
 Krooneend
 Blauwvleugelgans
 Keizergans
 IJseend
 Stellers eider
 Geoorde fuut
 Wilde zwaan
 Fluitzwaan
 <    >  Bootstrap Carousel
 
 
  Alle soorten

x  
  Eerste getal: aantal mannetjes  
  Tweede getal: aantal vrouwtje  
  Laatste getal: geslacht onbekend  

 
 
 
 
 
  Advertenties

x  
  A: aangeboden  
  G: gevraagd  
  R: ruilen  

 
 
 
 Omschrijving 
 Datum 
 Regio 

28-04-2017 21:36
Groningen-Drenthe
27-04-2017 16:30
Friesland
27-04-2017 16:30
Friesland
27-04-2017 16:29
Friesland
27-04-2017 16:29
Friesland