Recente advertenties

 
 Elliotfazant
 Ross gans
 Sonnerathoen
 Puna taling
 Buffelkopeend
 Witrugeend (afrikaanse)
 Nonnetje
 Groenvleugelduif
 Witvleugelboseend (man)
 Hottentottaling
 Carolina eend
 Kleine zwaan
 Andesgans
 Helmparelhoen
 Helmparelhoen (reichenowi)
 Eidereend (europese)
 Koningsfazant
 Paradijscasarca
 Cabots tragopaan
 Bonte muskaatduif
 Woudaap
 Chinese bamboepatrijs
 Westelijke zwarte Kroonkraanvogel
 Zwarthalszwaan
 Patrijs
 Purperkuif toerako
 Schildtoerako
 Chinese kraanvogel
 Roodkuiftoerako
 Witkuiftoerako
 Satyrtragopaan
 Mikado fazant
 Fluitzwaan
 Rode ibis
 Schots moerassneeuwhoen
 Allablancaduif
 Vlekkenduif
 Metaalduif
 Salvins duif
 Germains pauwfazant
 Roodschoudertaling
 Laysan taling
 Gevlekte fluiteend
 Grijze kroonkraanvogel
 Sporenkievit
 Baers witoogeend
 Pijlstaart
 Kuifeend
 Blauwvleugeltaling
 Versicolortaling
 Witoogeend
 Kuifzaagbek
 Goudooggans
 Maskerkievit
 Smids kievit
 Strohalsibis
 Sikkeleend
 Gele fluiteend
 Australische kuifduif
 Vredesduifje
 Birmatortel
 Vieillot's vuurrugfazant
 Witkuiffazant
 Hawaii gans
 Blauwe oorfazant
 Kluut
 Dodaars
 Kroeskopparelhoen (pucherani)
 Blauwe pauw
 Cereopsisgans
 Witkop stekelstaart
 Grote zaagbek (europese)
 Slobeend
 Manengans
 Roodhalsgans
 Palawanpauwfazant
 Witbuikzandhoen
 Knobbelpronkeend man (Afrikaanse)
 Paradijskraanvogel
 Lady Amherst fazant
 Trompetzwaan
 Kortkuifboomkwartel
 Buckleyduifje
 Maleise pauwfazant
 IJseend
 Witwang fluiteend
 Magelhaengans (kleine)
 Sneeuwgans (kleine, wit)
 Keizergans
 Europese zwarte ibis
 Brilibis
 Saruskraanvogel
 Swinhoe's fazant
 Korhoen
 Middelste zaagbek
 Mandarijneend
 Grote Borneovuurrugfazant
 Kaapse griel
 Griel
 Humes fazant
 Goudfazant
 Roze-ooreend
 Rotgans (pacific)
 Afrikaanse pygmeegans
 Heuvelbospatrijs
 Rotgans (lichtbuik)
 Wallichs fazant
 Gierparelhoen
 Lafayettehoen
 Geelkeelfrankolijn
 Erckels frankolijn
 Groenvleugelduif (indische)
 Bronsvleugelduif
 Geoorde fuut
 Zwarte ooievaar
 Jufferkraanvogel
 Grijze pauwfazant
 Temmincks tragopaan
 Barrow brilduiker
 Roulroul
 Edwards fazant
 Auerhoen - haan
 Harlekijneend
 Ijima koperfazant
 Radjaheend (zwartrug)
 Afrikaanse Zwarte eend
 Himalaya glansfazant
 <    >  Bootstrap Carousel
 
 
  Alle soorten

x  
  Eerste getal: aantal mannetjes  
  Tweede getal: aantal vrouwtje  
  Laatste getal: geslacht onbekend  

 
 
 

Aangeboden

0-3-0   Elliotfazant
3-3-0   Roodschoudertaling
1-1-0   Roodhalsgans
1-2-0   Ross gans
5-8-0   Sonnerathoen
1-1-0   Chinese bamboepatrijs
3-6-0   Koningsfazant
1-1-0   Jufferkraanvogel
0-0-0   Kroeskopparelhoen (pucherani)
2-0-0   Edwards fazant
1-2-0   Puna taling
1-0-0   Buffelkopeend
2-0-0   Buffelkopeend
3-3-0   Kuifzaagbek
2-1-0   Barrow brilduiker
1-1-0   Witrugeend (afrikaanse)
1-1-0   Kuifzaagbek
2-0-0   Nonnetje
2-8-0   Carolina eend
1-3-0   Roodschoudertaling
1-1-0   Groenvleugelduif
5-2-0   Carolina eend
3-9-0   Koningsfazant
9-9-0   Mandarijneend
1-0-0   Witvleugelboseend (man)
4-6-0   Roodschoudertaling
2-4-0   Mandarijneend
0-0-2   Hottentottaling
0-1-0   Carolina eend
1-1-0   Middelste zaagbek
1-1-0   Kleine zwaan
0-2-0   Barrow brilduiker
0-1-1   Andesgans
3-3-0   Barrow brilduiker
4-4-0   Swinhoe's fazant
0-0-0   Ross gans
3-3-0   Koningsfazant
0-0-0   Paradijscasarca
0-1-0   Cabots tragopaan
2-2-0   Koningsfazant
0-1-0   Bonte muskaatduif
1-0-0   Woudaap
1-1-0   Chinese bamboepatrijs
0-3-0   Koningsfazant
0-1-0   Westelijke zwarte Kroonkraanvogel
2-0-0   Satyrtragopaan
2-2-0   Patrijs
1-1-0   Chinese kraanvogel
2-0-0   Purperkuif toerako
3-1-0   Schildtoerako
1-2-0   Blauwe pauw
2-0-0   Chinese kraanvogel
1-1-0   Roodkuiftoerako
3-1-0   Witkuiftoerako
1-1-0   Satyrtragopaan
1-1-0   Mikado fazant
1-2-0   Witkuiffazant
1-1-0   Fluitzwaan
0-0-4   Rode ibis
0-2-0   Himalaya glansfazant
3-3-0   Roodschoudertaling
2-1-0   Laysan taling
2-2-0   Gevlekte fluiteend
3-4-0   Roodbek fluiteend (zuidelijke)
1-1-0   Grijze kroonkraanvogel
1-1-0   Senegal kievit
2-1-0   Maskerkievit
1-1-0   Sporenkievit
1-0-0   Himalaya glansfazant
1-4-0   Edwards fazant
1-1-0   Baers witoogeend
1-1-0   Blauwe oorfazant
4-2-0   Pijlstaart
1-0-0   Maskerkievit
2-2-0   Carolina eend
1-3-0   Kuifeend
2-2-0   Blauwvleugeltaling
2-1-0   Versicolortaling
2-2-0   Witoogeend
2-2-0   Mandarijneend
1-2-0   Kuifzaagbek
2-0-0   Goudooggans
2-2-0   Carolina eend
1-1-0   Maskerkievit
0-1-0   Smids kievit
1-0-0   Strohalsibis
1-1-0   Sikkeleend
2-2-0   Roodschoudertaling
0-0-2   Gele fluiteend
0-0-1   Australische kuifduif
1-0-0   Vredesduifje
2-2-0   Birmatortel
0-1-0   Vieillot's vuurrugfazant
3-7-0   Witkuiffazant
3-3-0   Hawaii gans
1-0-0   Lady Amherst fazant
1-0-0   Blauwe oorfazant
1-1-0   Kluut
0-0-10   Kroeskopparelhoen (pucherani)
1-0-0   Satyrtragopaan
3-1-0   Blauwe pauw
1-1-0   Cereopsisgans
1-0-0   Chinese bamboepatrijs
3-8-0   Fazant
7-7-0   Witbuikzandhoen
0-1-0   Paradijskraanvogel
1-1-0   Lady Amherst fazant
1-0-0   Witvleugelboseend (man)
4-4-0   Buckleyduifje
10-15-0   Scintillans koperfazant
4-0-0   Temmincks tragopaan
1-0-0   Maleise pauwfazant
4-2-0   Roodhalsgans
1-0-0   Korhoen (continentale populatie)
5-3-0   Korhoen (continentale populatie)
1-0-0   Witwang fluiteend
1-0-0   Satyrtragopaan
2-1-0   Magelhaengans (kleine)
2-2-0   Sneeuwgans (kleine, wit)
1-0-0   Keizergans
2-2-0   Roodhalsgans
2-3-0   Rotgans (pacific)
1-1-0   Saruskraanvogel
2-2-0   Swinhoe's fazant
0-0-1   Himalaya glansfazant
1-0-0   Temmincks tragopaan
1-1-0   Cabots tragopaan
1-1-0   Korhoen
0-0-5   Satyrtragopaan
0-0-5   Himalaya glansfazant
1-1-0   Roodschoudertaling
1-1-0   Mandarijneend
1-1-0   Mandarijneend
1-1-0   Griel
1-1-0   Lady Amherst fazant
0-0-0   Goudfazant
2-2-0   Roze-ooreend
0-0-0   Rotgans (pacific)
0-0-0   Afrikaanse pygmeegans
1-1-0   Baers witoogeend
1-0-0   Heuvelbospatrijs
1-1-0   Temmincks tragopaan
0-1-0   Rotgans (pacific)
1-0-0   Rotgans (lichtbuik)
2-3-0   Eidereend (europese)
1-1-0   Wallichs fazant
1-1-0   Maskerkievit
0-0-2   Australische kuifduif
1-0-0   Groenvleugelduif (indische)
4-0-0   Bronsvleugelduif
1-1-0   Grijze pauwfazant
1-1-0   Bronsvleugelduif
0-1-0   Geoorde fuut
0-0-5   Lady Amherst fazant
0-1-0   Carolina eend
1-1-0   Mandarijneend
1-0-0   Grijze pauwfazant
1-1-0   Zwarte ooievaar
0-1-0   Jufferkraanvogel
1-0-0   Grijze pauwfazant
2-2-0   Temmincks tragopaan
1-1-0   Palawanpauwfazant
1-1-0   Gevlekte fluiteend
0-1-0   Barrow brilduiker
5-0-0   Roulroul
4-6-0   Edwards fazant
3-2-0   Grijze pauwfazant
0-5-0   Auerhoen - haan
1-0-0   Harlekijneend
10-10-0   Ijima koperfazant
0-1-0   Kleine zwaan
3-3-0   Afrikaanse pygmeegans
2-2-0   Roodschoudertaling


Gevraagd

0-1-0   Woudaap
0-0-0   Kroeskopparelhoen (pucherani)
0-0-0   Helmparelhoen
0-0-0   Helmparelhoen (reichenowi)
0-0-0   Eidereend (europese)
0-1-0   Fazant
1-1-0   Paradijskraanvogel
1-0-0   Afrikaanse pygmeegans
2-2-0   Zwarthalszwaan
1-0-0   Jufferkraanvogel
0-0-0   Radjaheend (zwartrug)
2-0-0   Schots moerassneeuwhoen
0-0-0   Allablancaduif
0-0-0   Vlekkenduif
0-0-0   Metaalduif
0-0-0   Salvins duif
0-1-0   Germains pauwfazant
0-1-0   Strohalsibis
2-0-0   Eidereend (europese)
1-0-0   Dodaars
0-2-0   Witkop stekelstaart
1-2-0   Grote zaagbek (europese)
3-3-0   Slobeend
0-2-0   Manengans
0-2-0   Roodhalsgans
0-1-0   Palawanpauwfazant
0-0-0   Knobbelpronkeend man (Afrikaanse)
1-2-0   Humes fazant
0-0-0   Trompetzwaan
0-1-0   Zwarthalszwaan
1-1-0   Kortkuifboomkwartel
1-0-0   IJseend
0-1-0   Buffelkopeend
1-1-0   Edwards fazant
0-1-0   Brilibis
0-1-0   Europese zwarte ibis
1-1-0   Middelste zaagbek
1-0-0   Barrow brilduiker
1-1-0   Grote Borneovuurrugfazant
0-1-0   Kaapse griel
0-2-0   Buffelkopeend
1-1-0   Himalaya glansfazant
1-2-0   Humes fazant
2-2-0   Eidereend (europese)
0-1-0   Middelste zaagbek
2-1-0   Middelste zaagbek
3-3-0   Gierparelhoen
3-3-0   Lafayettehoen
3-3-0   Geelkeelfrankolijn
3-3-0   Erckels frankolijn
2-2-0   Radjaheend (zwartrug)
1-1-0   Grote zaagbek (europese)
0-1-0   Afrikaanse Zwarte eend
1-0-0   Himalaya glansfazant

 
 
 
 
  Advertenties

x  
  A: aangeboden  
  G: gevraagd  
  R: ruilen  

 
 
 
 Omschrijving 
 Datum 
 Regio 

19-11-2017 11:06
Oost Brabant
19-11-2017 11:02
Oost Brabant
19-11-2017 10:59
Oost Brabant
19-11-2017 10:57
Oost Brabant
19-11-2017 10:46
Oost Brabant
16-11-2017 21:06
Zwolle
16-11-2017 21:01
Zwolle
16-11-2017 20:59
Zwolle
16-11-2017 20:55
Zwolle
15-11-2017 21:14
Groningen-Drenthe
15-11-2017 21:14
Groningen-Drenthe
15-11-2017 21:10
Groningen-Drenthe
15-11-2017 15:28
Oost Brabant
14-11-2017 17:17
Holland
14-11-2017 17:15
Holland
14-11-2017 17:14
Holland
14-11-2017 17:12
Holland
13-11-2017 20:16
West Brabant
12-11-2017 19:13
West Brabant
12-11-2017 15:58
Oost Brabant
11-11-2017 17:59
Groningen-Drenthe
10-11-2017 23:12
Midden Nederland
10-11-2017 23:11
Midden Nederland
04-11-2017 18:53
Zwolle
04-11-2017 18:52
Zwolle
04-11-2017 18:50
Zwolle
04-11-2017 18:48
Zwolle
04-11-2017 09:27
Midden Nederland
03-11-2017 20:59
West Brabant
02-11-2017 22:36
Nijmegen
02-11-2017 11:07
West Brabant
02-11-2017 11:06
West Brabant
02-11-2017 11:06
West Brabant
02-11-2017 11:05
West Brabant
02-11-2017 11:05
West Brabant
02-11-2017 11:05
West Brabant
02-11-2017 11:04
West Brabant
02-11-2017 11:04
West Brabant
02-11-2017 11:04
West Brabant
02-11-2017 11:03
West Brabant
02-11-2017 11:03
West Brabant
02-11-2017 11:02
West Brabant
02-11-2017 11:02
West Brabant
02-11-2017 11:02
West Brabant
02-11-2017 11:01
West Brabant
02-11-2017 11:01
West Brabant
02-11-2017 10:53
Midden Nederland
02-11-2017 10:53
Midden Nederland
01-11-2017 19:30
Friesland
31-10-2017 21:37
Oost Brabant
31-10-2017 21:28
Oost Brabant
30-10-2017 13:13
Oost Brabant
30-10-2017 13:13
Oost Brabant
24-10-2017 20:54
Groningen-Drenthe
19-10-2017 21:08
Oost Brabant
19-10-2017 21:06
Oost Brabant
19-10-2017 16:28
Zeeland
18-10-2017 22:35
Zwolle
18-10-2017 22:33
Zwolle
18-10-2017 22:32
Zwolle
18-10-2017 22:30
Zwolle
18-10-2017 22:22
Zwolle
18-10-2017 19:30
Zeeland
15-10-2017 21:14
Zwolle
15-10-2017 20:42
Holland
15-10-2017 11:07
Holland
15-10-2017 11:06
Holland
08-10-2017 12:20
Zeeland
08-10-2017 12:19
Zeeland
06-10-2017 21:37
Limburg
02-10-2017 10:55
Zeeland
01-10-2017 16:39
Nijmegen
30-09-2017 21:27
Oost
27-09-2017 11:06
Groningen-Drenthe
27-09-2017 11:04
Groningen-Drenthe
27-09-2017 11:02
Groningen-Drenthe
26-09-2017 22:46
Midden Nederland
26-09-2017 22:44
Midden Nederland
26-09-2017 22:43
Midden Nederland
26-09-2017 22:39
Midden Nederland
26-09-2017 20:27
Limburg
26-09-2017 19:17
Zeeland
26-09-2017 13:26
Oost Brabant
26-09-2017 13:25
Oost Brabant
26-09-2017 13:24
Oost Brabant
25-09-2017 19:50
Zwolle
25-09-2017 19:24
Oost Brabant
25-09-2017 19:22
Oost Brabant
25-09-2017 19:13
Oost Brabant
25-09-2017 19:11
Oost Brabant
24-09-2017 15:32
Oost Brabant
21-09-2017 20:56
Zwolle
20-09-2017 20:51
Holland
19-09-2017 11:17
West Brabant