Advertentie van R. de Velde-Harsenhorst

Lemsterweg 30A ● 8313 RC RUTTEN
 ● T: ● M:0638517510
 ● E:renedeveldeh@kpnmail.nl

Toon andere advertenties van dit lid >
 
Aangeboden

Java fluiteend Overjarig koppel. Eventueel ruilen voor mij passende Steltlopers, weidevogels of eenden.
   Java fluiteend
   1-1-0
   2015