Jaarvergadering op 30 januari 2012 in "De Stenge"te Heinkenszand

Eerste bijeenkomst van Aviornis Zeeland in  "De Stenge" te Heinkenszand, dit is tevens de jaarvergadering met de verslagen van de secretaris en de penningmeester over het afgelopen jaa 2011.

Na de pauze zal de heer Luc van Havere een presentatie verzorgen over verschillende soorten reigers in de natuur.

U bent van harte welkom

dinsdag 17 februari 2015

Inventarisatie vogels, Aviornis regio Zeeland

Als bestuur menen wij er goed aan te doen een inventarisatielijst samen te stellen voor diegene die daar belangstelling voor hebben. Hiermee denken wij het onderling contact onder de leden te verbeteren en is het voor de leden...