ledenbijeenkomst regio Limburg met presentatie

Start datum: februari 22
Begin tijd: 20:00
Eind tijd: 22:30

 

Omschrijving: 

Aan alle leden van Aviornis Limburg

Bij deze nodigen wij U uit tot het bijwonen van onze jaarvergadering op

Donderdag 22 februari 2018 aanvang 20.00 uur.

Locatie: Café Oos Heim, Klein Haasdal 6 te Schimmert.

Wij als bestuur zien u graag op deze vergadering!

SVP afmelden op onderstaand mailadres of mobiel bij afwezigheid.

 

Namens het bestuur,

 

Ben Goossens

Bhelgoossens1963@kpnmail.nl

06-54200254

 

Aan alle leden van Aviornis Limburg

 

Bij deze nodigen wij U uit tot het bijwonen van onze jaarvergadering op

Donderdag 22 februari 2018 aanvang 20 uur

 

Locatie: Café Oos Heim, Klein Haasdal 6 te Schimmert

 

Agenda:

1 ) Opening door de Voorzitter.

2 ) Notulen vorige vergadering.

3 ) Ingekomen stukken en mededelingen.

4 ) Jaarverslag Secretaris.

5 ) Jaarverslag Penningmeester.

6 ) Verslag kascontrole.

7 ) Opgave nieuwe kascontroleur.

8 ) Bestuurs verkiezingen.

1) Serve Lemmens treedt af als voorzitter, blijft voorlopig aan als penningmeester.

2) Leon Stickelbruck stopt als bestuurslid, zijn plaats wordt ingenomen door Levi Stickelbruck.

3)Ben Goossens wordt nieuwe Secretaris als opvolger van Leon Stickelbruck.

4)Functie nieuwe voorzitter, Geïnteresseerde kunnen zich opgeven tot 15 februari (bij Serve Lemmens) Er hebben zich reeds 2 kandidaten gemeld. Via gekozen stemming in de jaarvergadering wordt de nieuwe voorzitter door de leden gekozen.

9) Algemene leden vergadering, 7 April Vogelpark de Paay.

10) Rondje vraag en aanbod.

11) Rondvraag en sluiting.

12) Lezing door Jaap Korten met andere kijk op China: Een Andere Kijk op China

door Jaap Korten – voorzitter Aviornis regio Midden-Nederland

Vrijwel onbekend is dat er in China ook aan natuurbescherming wordt gedaan.
Er worden bezoeken gebracht aan het bescherming- en kweekprogramma van de bruine oorfazant in het Pangquanzou Natuurreservaat.
En de vrij levende bruine oorfazanten bij de Xuanzhong Tempel.
Ook het kweekprogramma van de Chinese glansfazant in Fengtongzhai Natuurreservaat.
In het reservaat leven allerlei wilde vogels.

In een grote doorloop-volière in Chengdu Zoo zitten goud- zilver- en Koningsfazanten en andere inheemse vogels, zoals de parelhals tortels.
En er is een collectie kraanvogels en ooievaars, waaronder de Siberische kraanvogel en de zwartsnavel ooievaar.

Nabij Beijing hebben wij het Yeya wetland bezocht met diverse wilde watervogels.
En op een Himalaya uitloper bergpas het Tibetaans sneeuwhoen gezien.

Andere hoogtepunten zijn bezoeken aan diverse fokcentra van de Reuzen Panda.
Deze fokcentra hebben ervoor gezorgd dat de Reuzen Panda, het symbool van conservatie, voor uitsterven is behoed. En kon zeer recentelijk op de Rode Lijst van Bedreigde Soorten zelfs van Bedreigd naar Kwetsbaar worden verplaatst.
Ook is er afwisselend historische cultuur te bewonderen zoals nabij Beijing de Chinese Grote Muur, de Verboden Stad en het Zomerpaleis. En bij Taiyuan stad de Jinci Tempel.
Verder beelden van vogels en van de natuur onderweg.

 

Deze lezing is zeker de moeite waard! (zie bijlage)

 

Introducees zijn welkom!

 

Wij als bestuur zien u graag op deze vergadering!

Svp afmelden op onderstaand mailadres of mobiel bij afwezigheid.

 

Noteer ook alvast 19 april in U agenda voor de volgende leden vergadering.

Namens het bestuur,

 

Ben Goossens bhelgoossens1963@kpnmail.nl

06-54200254