Ledenbijeenkomst M-N lezing Vogelgedrag

Start datum: mei 15
Begin tijd: 20:00
Eind tijd: 22:30

 

Omschrijving: 

Aan de Leden van Aviornis Regio Midden-Nederland

Hierbij nodigt het Bestuur van Regio Midden-Nederland u uit voor de
Ledenbijeenkomst op dinsdag 15 mei 2018
Aanvangstijd 20.00 uur! Inloop vanaf 19.30 uur.
In het Hoofdgebouw van het Aeres MBO Barneveld, Barnseweg 3 te Barneveld.
Parkeren kan rechts van de hoofdingang, inrijden linksaf na het hoofdgebouw.

Bij aankomst zijn gratis koffie of thee bij de koffieautomaat in de kantine verkrijgbaar.
Ook introducés, Aviornis leden uit andere regio’s en geïnteresseerden zijn van harte welkom. Neem gezellig uw partner mee. Tijdens de pauze worden er lootjes verkocht voor de verloting en door de opbrengst daarvan zijn alle drankjes in de zaal gratis!

Op deze avond wordt de presentatie verzorgd door Lou Megens.
Gelukkig is Lou weer hersteld om alsnog naar Barneveld te komen voor zijn presentatie:
“Het Raadselachtige Leven van Vogels”.
Een zeer informatieve en interessante lezing over vogelgedrag, met ondersteunend fotomateriaal en demonstratief filmmateriaal.


                                                       AGENDA

- Opening door de voorzitter om 20.00 uur.

- Mededelingen en Informatie o.a.
  - Terugblik Algemene Ledenvergadering Aviornis Nederland op 7 april 2018  
  - Gecombineerde Busreis en Tuinbezoeken op zaterdag 23 juni 2018
  - Oproep Tuinbezoek 2019:    
     >>> Voor toekomstige Tuinbezoeken wordt nog gezocht naar geschikte locaties.
     >>> Geïnteresseerde en bereidwillige leden die hun tuin daarvoor beschikbaar willen stellen
            worden verzocht zich te melden. Bij voorbaat dank!   

- Presentatie: Het Raadselachtige Leven van Vogels door Lou Megens
Aan de hand van voorbeelden geeft Lou uitleg over de volgende vragen:
Zijn vogels intelligent? Kunnen vogels kleuren onderscheiden?
Hoe goed kunnen vogels ruiken? Hebben vogels een goed geheugen?
Kunnen vogels gevoelens tonen? Hoe goed kunnen vogels horen?
Wat is de betekenis van de begrippen mimicry, camouflage en symbiose?
Op al deze vragen krijg u deze avond antwoord!

- De Presentatie wordt onderbroken voor een Pauze met verloting
   
- Sluiting bijeenkomst  
Wij streven er naar de ledenbijeenkomst om ca. 22.30 uur af te ronden.
Wij hopen u een onderhoudende avond te bieden en zien uit naar een mooie opkomst.
Dus graag tot dinsdag 15 mei 2018.


Met vriendelijke groeten,
namens het Bestuur van Regio Midden-Nederland,

Jaap Korten – Voorzitter (GSM 0653697360)             Loi Burger – Secretaris (GSM 0653781442)