Ledenbijeenkomst regio Zeeland in de Stenge te Heinkenszand

Start datum: oktober 16
Begin tijd: 19:30
Eind tijd: 22:30

 

Omschrijving: 

Na de pauze zal de heer Peter de Craene een lezing verzorgen over zangvogels; lijsterachtigen, mezen, roodborst, blauwborst, winterkoning, geelgors etc. Steltlopers zoals de tureluur, strandloper, ruiters en plevieren en watersnip. Ook roofvogels zoals uilen, buizerd, wespendief, kiekendief en valken. En daarnaast nog watervogels, weidevogels, zeevogels, zeekoeten en papegaaiduikers. Opnames zijn gemaakt in Belgie, Nederland, Schotland en Frankrijk. 

Iedereen is welkom! 

Het Bestuur.