bijeenkomst regio Limburg met spreker

Start datum: november 02
Begin tijd: 20:00
Eind tijd: 22:30

 

Omschrijving: 

Aan alle leden van Aviornis Limburg,

Bij deze nodigen wij U uit tot het bijwonen van onze ledenvergadering op

Donderdag 2 november 2017 aanvang 20 uur

Locatie: Café Oos Heim, Klein Haasdal 6 te Schimmert

 

Agenda:

  1 )  Opening door de Voorzitter.

  2 )  Notulen vorige vergadering.

  3 )  Ingekomen stukken en mededelingen.

  4 )  Vraag en aanbod lijst               

  5 )  Rondvraag en sluiting.

  6)   Lezing verzorgd door Dhr Jo Mengens met als onderwerp kleine insecteneters

                                                                                                      

                                                                                                                        Deze lezing is zeker de moeite waard!

 

Introducees zijn welkom!

 

Wij als bestuur zien u graag op deze vergadering!     

Svp afmelden op onderstaand mailadres of mobiel bij afwezigheid.       

 

           

                                                                                                                              Namens het bestuur,

 

Ben Goossens

bhelgoossens1963@kpnmail.nl

06-54200254