dinsdag 13 maart 2018

 

Besluit houders van Dieren: Lezing bedrijfsmatigheid

 

Er is heel veel onrust en onduidelijkheid over het bedrijfsmatig handelen met dieren. Welke aspecten zorgen er nu precies voor of je hobby al dan niet aangemerkt kan worden als 'bedrijfsmatig handelen', en wanneer is het precies nodig om in bezit te zijn van een bewijs van vakbekwaamheid. Het Collective of Animal and Plant Stakeholders gaat hierover duidelijkheid geven in de lezing Hobbymatig en bedrijfsmatig handelen met dieren.

 

 • Datum: 4 april 2018
 • Tijd: 19:00 – 21:00
 • Locatie: Uithof (Universiteit Utrecht, zaal wordt nog bekend gemaakt)
 • Kosten: € 25,-
 • Aanmelden via: info@capseurope.nl
 • Max. 40 deelnemers

Tijdens de lezing komen de volgende onderwerpen aan de orde:

 

 1. Wanneer handel je bedrijfsmatig? Bedrijfsmatig handelen volgens LNV en volgens vaste rechtspraak
 2. Eisen aan bedrijfsmatig handelen vanuit een vaste locatie
 3. Hobbybeurzen en commerciële beurzen, wat is het verschil en welke eisen worden gesteld
 4. Bewijs van vakbekwaamheid: inhoud, mogelijkheden voor vrijstelling en gelijkstelling van opleidingen dierverzorging en ervaring
 5. Wat kun je doen als je ten onrechte wordt aangemerkt als bedrijfsmatig

De definitie die door de Minister van LNV wordt gehanteerd is erg willekeurig. Als je de criteria van de Minister volgt kom je er al heel snel op uit dat je bedrijfsmatig handelt. Er zijn echter al heel wat uitspraken van rechters waarbij wél goede criteria worden gebruikt om te bepalen of iemand wel of juist niet bedrijfsmatig handelt. Deze criteria worden in het eerste deel van de lezing uitgelegd.

Als je tot de conclusie komt dat je inderdaad bedrijfsmatig handelt, moet je aan een aantal voorschriften voldoen. Als je vanaf een vaste locatie werkt zijn deze voorschriften anders dan wanneer je bijvoorbeeld op een beurs staat. De voorschriften voor het werken vanaf een vaste locatie worden als eerste helder uitgelegd.

Er zijn ontzettend veel beurzen met dieren in Nederland, zowel hobbybeurzen als commerciële beurzen. Wanneer een beurs moet worden aangemerkt als hobbybeurs en wanneer als commerciële beurs komt als derde onderwerp aan de orde. Ook wordt uitgelegd aan welke eisen daarbij moet worden voldaan.

Vervolgens wordt uitgelegd waaraan moet worden voldaan om het bewijs van vakbekwaamheid te krijgen, in welke gevallen er vrijstellingen van toepassing zijn en welke opleidingen gelijkgesteld zijn of zouden moeten worden.

Laatste maar zeker niet minst belangrijke onderwerp is wat moet je doen als je ten onrechte wordt aangemerkt als bedrijfsmatig.

Meer informatie: http://www.capseurope.nl/cursussen/info-bedrijfsmatigheid