vrijdag 23 juni 2017

 

Positieflijst 2017 ingetrokken (update 24 juni)

 

Beste leden en steunleden van Aviornis International Nederland,

We hebben weer mooi nieuws te melden over onze strijd tegen de wetgeving met betrekking tot de Positieflijsten Zoogdieren.

Begin april berichtten wij u over de uitspraak van de rechter aangaande onze bezwaren tegen de manier van aanpak en invulling van de Positieflijsten voor Zoogdieren. De rechter heeft ons toen op alle punten gelijk gegeven en daarmee was de positieflijst 2015 van tafel. Aangezien de fundamenten van de, inmiddels nieuw opgestelde, positieflijst 2017 op dezelfde manier zijn opgebouwd zou logischerwijs deze lijst nog voor de datum van officiële ingang (1 juli) door de staatssecretaris moeten worden afgeblazen. Dat weigerde hij te doen tot op donderdag 22 juni jl. er een brief werd gestuurd door de staatssecretaris aan de Tweede Kamer waarin hij o.a. meldt dat de ingangsdatum van 1 juli wordt uitgesteld met een half jaar. Bijgaande vindt u ter informatie de originele brief (Kamerbrief_Reactie_uitspraak_CBb_positieflijst.pdf).

In deze brief beantwoordt de staatssecretaris de door de VVD gestelde kamervragen over de actuele situatie van de positieflijsten na de uitspraak van de rechter. Feit is namelijk dat de Tweede Kamer nog geheel niet was ingelicht over de genoemde uitspraak van de rechter en dat zelfs de website van RVO/Economische zaken met geen woord berichtte over de nieuw ontstane situatie.

Bijgaande vindt u de nieuwsbrief van het Platform Verantwoord Huisdierenbezit. Hierin geeft onze jurist mevrouw Erna Philippi-Gho een samenvatting en toelichting op de brief van de staatssecretaris zodat de inhoud en de gevolgen hiervan voor iedereen wat gemakkelijker te begrijpen is.

Aviornis International Nederland is en blijft een voorvechter van een hoge graad van welzijn van gehouden dieren. De Positieflijsten worden geacht hiervoor een instrument te zijn. Helaas zijn ze verworden tot een instrument om het houden van diersoorten te verbieden op grond van aannames, slechte en zelfs juridisch foutieve onderbouwing en volstrekte willekeur. De anti-dierenhouderijlobby heeft daarin een grote vinger in de pap.

Hier moeten we ons tegen blijven verzetten anders raken we, vroeger of later, onze hobby zeker kwijt!

Met uw hulp en steun blijven wij strijdbaar en geven niet op!!

Namens het Hoofdbestuur van Aviornis International Nederland,

Met hartelijke groet,

Pierreco Eyma

Voorzitter


Beste leden van de Sectororganisatie PVH*,

We hebben wéér goed nieuws te melden!!

Gisteren (22 juli 2017) heeft demissionair Staatssecretaris Van Dam een brief aan de Tweede Kamer gestuurd met daarin zijn visie op de status van de Positieflijst voor Zoogdieren. U vindt de tekst van deze brief en drie krantenartikelen over dit onderwerp in de bijlagen (zie onderaan de pagina). Om de ambtelijke taal begrijpelijk te maken heeft onze juriste Erna Philippi-Gho een korte toelichting en samenvatting geschreven:

 1. Positieflijst 2017 ingetrokken
  De Positieflijst 2017, waarmee 153 diersoorten per 1 juli zouden worden verboden, is ingetrokken. Reden is dat de gebruikte beoordelingssystematiek door de rechter is vernietigd en het beroep dat het PVH had aangespannen door de rechter gegrond is verklaard.
  De positieflijst 2015 die nog in werking was wordt ook naar aanleiding van de uitspraak van de rechter op meerdere punten aangepast. Alle verboden op het houden van muntjaks en mazama's worden geschrapt. Er zijn dus geen diersoorten meer verboden. (De Muntiacus reveesi is als enige muntjaksoort wel verboden via de Wet op de Natuurbescherming)
  Het konijn wordt verplaatst naar de lijst met dieren waarvoor een soortspecifiek houderijvoorschrift nodig is. Ook wordt de eis dat bij een aanvraag om een nieuwe soort op de positieflijst te plaatsen de houder moet aantonen dat het dier gehouden kan worden, geschrapt. In overeenstemming met de uitspraken van de Europese rechter kan het plaatsen van een diersoort op de lijst van dieren die gehouden mogen worden alleen nog maar geweigerd worden als de Staatsecretaris met wetenschappelijk onderzoek bewijst dat een diersoort niet gehouden kan worden.
  De intrekking van de positieflijst 2017 en de drie belangrijke wijzigingen in de huidige lijst (2015) zijn een grote beloning voor het harde werken van de afgelopen jaren en tonen aan hoe sterk we zijn als we samenwerken!

 2. Een nieuwe lijst?
  De Staatssecretaris wil nu nieuwe criteria en een nieuwe beoordelingssystematiek vaststellen en de diersoorten opnieuw beoordelen. De termijn die de Staatssecretaris aangeeft (een half jaar) is volstrekt onhaalbaar. Er zouden door internationale experts nieuwe criteria moeten worden vastgesteld om diersoorten aan te toetsen. Deze nieuwe criteria moeten worden vastgelegd in regelgeving. Vervolgens moet er een nieuwe beoordelingssystematiek worden vastgesteld. En daarna moeten alle diersoorten, plus de diersoorten die wij nog willen laten beoordelen voor de positieflijst, nog worden beoordeeld. Dit kost bij elkaar erg veel tijd. Overigens zullen wij zeer alert blijven en iedere misstap in het proces meteen afstraffen.

 3. Het konijn uit de hoge hoed
  Tenslotte nog een leuk raadseltje voor de Staatssecretaris, gelet op de nieuwe beoordeling die hij wil uitvoeren en hetgeen hij in zijn brief aan de kamer heeft opgemerkt:
  1. In zijn brief geeft de Staatssecretaris aan dat alleen de zoogdiersoorten die zonder specialistische kennis en kunde mogen worden gehouden, mogen worden aangewezen als dieren die gehouden mogen worden zonder vergunning.
  2. In zijn brief geeft de Staatssecretaris ook aan dat de rechter heeft geoordeeld dat de diersoort ‘konijn’ moet worden opgenomen in tabel 2
  3. In de toelichting op de regelgeving staat bij tabel 2 dat het hierbij soorten betreft die alleen met speciale kennis en kunde van de houder en onder specifieke houderijvoorschriften te houden zijn. Grappig dat de Staatssecretaris nu in de situatie terecht komt waarin hij het konijn vergunningplichtig wil maken. Weet u hoeveel konijnen er in nederland worden gehouden??

Ik vraag me ernstig af of het politieke en maatschappelijke draagvlak voor de positieflijst nu nog steeds zo groot is.

Tot zover de toelichting van Erna Philippi.

Zoals Erna al schrijft blijkt steeds meer dat de samenwerking tussen de dierhouderorganisaties zijn vruchten meer dan afwerpt. Uw deelname aan de Sectororganisatie en uw inbreng en hulp zijn niet alleen broodnodig gebleken maar hebben ook daadwerkelijk effect!

Wij zijn er nog niet, maar komen steeds dichter bij ons gestelde doel! Grote dank aan Erna Philippi en de mensen die haar bij staan!

Aviornis International Nederland is lid van Sectororganisatie PVH

Bron: Stichting Platform Verantwoord Huisdierenbezit


Krantenartikelen van 22 juni 2017: