maandag 12 februari 2007

 

NWPP handhaaft eis tot opheffing ophokplicht

 

Stellingname en achtergrond

De NWPP heeft in een brief aan  minister Veerman (zie onze eerdere mededeling van 8 februari j.l.) de onmiddellijke opheffing van de ophokplicht voor hobbyhouders geëist, omdat immers alles lijkt te wijzen op een bedrijfsbesmetting, en niet op wilde vogels, zoals nog steeds wordt aangenomen.

De NWPP is prompt gebeld door het Ministerie van LNV met de mededeling dat nav de presentaties in Brussel van Engeland en Hongarije op 6 februari jl. (zie hier presentatie_suffolk_feb_07) LNV toch het wildevogelscenario als verklaring handhaaft.
De NWPP heeft aangegeven er zeer weinig vertrouwen in te hebben of een eventuele bedrijfsbesmetting ooit boven water komt, gezien de grote belangen die er zowel voor Engeland als voor de hele EU mee gemoeid zijn. Maar.. het lijkt toch bijzonder vreemd dat een bedrijf dat bekend staat om zijn maximale bio-security ‘gewoon' een gat in het dak heeft waardoor de wilde vogels naar binnen komen en er vrolijk op los kunnen schijten. Helaas is de NWPP niet in staat om het tegendeel te bewijzen. Maar dat wij niet de enigen zijn die twijfelen, blijkt uit berichten uit Engeland zelf. 

Nog geen uur na het LNV-telefoontje kwamen berichten uit Engeland dat Defra informatie achtergehouden had in Brussel. Zie bijv. het artikel in The Guardian: observer.guardian.co.uk/uk_news/story/0,,2008935,00.html

Na aanvankelijk besloten te hebben niet beschikbaar te zijn voor het overleg van volgende week op het ministerie, heeft de NWPP besloten om hier toch aan deel te nemen. Vooral vanwege alle verontrustende berichten in de Engelse pers.

Een eerste conclusie is dat we, zoals we een jaar geleden al voorspelden, AI H5N1 voorlopig niet kwijt zijn. Hieronder een aantal feiten en "feiten":
- Het bedrijf van Matthews in Hongarije ligt 30 km van de besmette bedrijven in Hongarije.
- Matthews heeft tot enkele dagen voor de uitbraak gedeeltelijk verwerkte kalkoenkarkassen per vrachtauto van de Hongaarse vestiging naar de Engelse vestiging vervoerd om daar verder te worden verwerkt.
- Op dit verwerkingsbedrijf, direct naast de besmette schuur (in Suffolk) gelegen, ligt het afval op de grond; ratten en meeuwen doen zich daaraan te goed.
- De schuur waar de besmetting in Suffolk plaatsvond heeft een niet-afgesloten luchtgat in het dak). Op het dak zitten de meeuwen.

De "feiten" waarop de ophokplicht is gebaseerd:
- In Europa zijn tot op heden geen besmette wilde vogels aangetroffen. Wel zien we deels hetzelfde patroon als vorig jaar van besmettingen in Rusland, Oekraïne en Donaugebied als vorig jaar.
- In Hongarije zijn wel besmette wilde vogels gevonden.
- SOVON geeft aan dat rietganzen uit deze gebieden in Hongarije Oekraïne op dit moment in Nederland/Engeland terecht kunnen komen. Een slap verhaal want zoals reeds vaker besproken, trekken vogels  vooral van zuid naar noord en omgekeerd.  SOVON, die zich wil profileren als objectieve specialist, snapt blijkbaar niet dat ze met deze zwakke informatie de trekvogels en uiteindelijk ook onze vogels  verder ten onrechte in het verdomhoekje plaatsen ten gunste van de bedrijfspluimveehouderij. Het zou ze sieren wanneer ze eindelijk eens actief stelling zouden nemen tegen het onrecht dat er over de wilde vogels en hobbydierhouders heen gegooid wordt.
- Nederland ligt op 120 km van Suffolk.
- De EC zou geadviseerd hebben tot het nemen van de hoogste voorzorgmaatregelen.

Welke maatregelen hebben de EU-lidstaten genomen?
- In België is alleen een ophokplicht voor commerciële houderij.
- In Duitsland is een ophokplicht voor commercieel en hobby in de risicogebieden.
- In Engeland in de restrictiezone een gebied van 3000km2 (dit komt overeen met een staal van slechts ca. 30 km). De rest van het land heeft geen ophokplicht!
- In Zuid- en midden Noorwegen geldt ook een ophokplicht.
- Frankrijk beraadt zich nog.
- LNV beschouwt heel Nederland als risicogebied. Maar dit is puur een (economische gedreven) keuze van LNV zelf. Zolang er geen vogelpest in een lidstaat wordt geconstateerd, bepaalt de lidstaat zelf welke maarregelen worden genomen. Dit blijkt ook duidelijk uit bovenstaande opsomming. Het is dus een bewuste keuze van LNV om de hobbysector weer zo te tarten en op kosten te jagen ten voordele van de bedrijfspluimveehouderij (behoudens de ca. 25 bedrijven die vrije uitloop kippen hebben want die bloeden net als wij)

De Nederlandse Werkgroep van hobbymatige houders van Pluimvee en Parkvogels (NWPP, waarvan Aviornis lid is) heeft minister Veerman  verzocht om per direct de afschermplicht voor hobbypluimvee op te heffen. Er is zoveel informatie naar buiten gekomen dat men bijzonder twijfelt aan het wildevogelscenario en dat men het veel eerder in menselijk handelen en falende onderzoeken moet zoeken.
Het kalkoenbedrijf in Suffolk heeft toegegeven dat er transporten plaatsvonden vanuit Hongarije. In de afgelopen tijd zijn per week 38 ton pluimveevlees geïmporteerd uit Hongarije voor verwerking nabij de kalkoenenstallen. En naast het hok waar vorige week kalkoenen aan vogelgriep stierven, zijn nog in drie andere van de 22 hokken sporen van vogelgriep gevonden (*).

Over het afschermen van hobbypluimvee denkt het ministerie nog steeds veel te lichtvaardig. Er zijn nu al honderden zo niet duizenden hobbydierhouders gestopt met het houden van pluimvee en parkvogels. Het afschermen van hobbypluimvee dient geen enkel doel. Het leidt hoogstens af van de werkelijk risico’s die de intensieve houderij en de bijbehorende vervoersstructuur met zich meebrengen. Er is dan ook geen enkele reden om deze afschermplicht nog een dag langer te handhaven. Komende dinsdag zullen we er dus toch bij zijn in Den Haag en zullen we wederom eisen dat de hobbydierhouders een aparte status krijgen ten opzichte van de intensieve pluimveehouderij. We houden u op de hoogte!

(*) Nog een bewijs dat het apekool verhaal van Brussel en ondersteund door VD van het Ministerie van LNV is, dat vermoedelijk een voorbij vliegende meeuw een besmette keutel door een gat in het dak van 1 van de kalkoenenstallen heeft laten vallen. Zelfs wanneer nu wilde vogels in de buurt van het kalkoenenbedrijf zouden worden gevonden die besmet zijn, werd dit veroorzaakt doordat het bedrijf zelf het virus naar Engeland heeft gehaald en niet omdat het genetisch identieke virus “toevallig” zelfstandig voorkwam in Engeland.

Participanten NWPP