dinsdag 28 maart 2017

 

Rechter zet streep door huisdierenlijst

 

Vandaag heeft het College van Beroep voor het bedrijfsleven (het CBb) het beroep van de Stichting Platform Verantwoord Huisdierenbezit tegen de positieflijst gegrond verklaard. Daarmee heeft het College een streep gehaald door de Positieflijst voor zoogdieren 2015 en door de Positieflijst voor zoogdieren 2017, die deze zomer in werking zou treden. Een einde aan de Positieflijst is goed nieuws voor het dierwelzijn. Zoals uit de cijfers van de Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming al bleek, werden met beide positieflijsten alleen diersoorten verboden die vrijwel geen welzijnsproblemen kennen en succesvol gehouden worden door gespecialiseerde dierhouders. Een verbod zou deze houders hebben verplicht om dierkoppels te scheiden waarmee het welzijn sterk in gedrang zou zijn gekomen.

1. Uitspraak algemeen

Het College van Beroep voor het bedrijfsleven heeft het beroep van de Stichting Platform Verantwoord Huisdierenbezit gegrond verklaard. Daarmee heeft het College een streep gehaald door het verbod op het houden van Muntjaks (blafherten) en Mazama’s (spiesherten). Met deze uitspraak is tevens een streep gezet door de Positieflijst voor zoogdieren 2015 en de Positieflijst voor zoogdieren 2017, welke laatst genoemde deze zomer in werking zou treden. De uitspraak bepaalt namelijk dat de methode die gebruikt is voor het beoordelen van zoogdieren niet voldoet aan de eisen die daaraan gesteld worden.

2. PEC en PAC

Het College heeft in zijn uitspraak duidelijk aangegeven dat adviezen die ten grondslag liggen aan regelgeving moeten voldoen aan de eisen van professionaliteit, onafhankelijkheid en transparantie. De adviezen voor de Positieflijst voor zoogdieren zijn uitgebracht door Stakeholders(Positieflijst Expert Commissie), waaronder partijen die principieel tegen het houden van exoten zijn. Daarmee was het advies niet onafhankelijk. Daarom mag de Staatssecretaris zich niet op deze adviezen baseren. Dat de adviezen gecontroleerd zijn door de Positieflijst Advies Commissie kon de Staatssecretaris op geen enkele wijze onderbouwen. Dit argument is daarom door het College verworpen. Het College heeft hiermee een belangrijk ijkpunt vastgesteld voor de kwaliteit van regelgeving.

3. Beoordelingen voldoen niet

Naar het oordeel van het College zijn de beoordelingen door de PEC – bestaande uit het excerpt, de argumentenkaart en het beoordelingsformulier – onvoldoende transparant en verifieerbaar. Het College acht hiervoor relevant dat het excerpt uitsluitend uit de context gehaalde citaten vermeldt uit (wetenschappelijke) literatuur.