Brilduiker (amerikaanse)

Naam LatijnBucephala clangula americana
Naam NLBrilduiker (amerikaanse)
Naam SynAmerikaanse brilduiker
Ringmaat10
WetgevingEuropese soort (EG richtlijn)
GroepEenden, ganzen, zwanen, hoenderkoeten