Recente advertenties

 
 Paradijscasarca
 Europese zwarte ibis
 Westelijke zwarte Kroonkraanvogel
 Sporenkievit
 Blauwkeelgoean
 Rotgans (pacific)
 Harlekijneend
 Barrow brilduiker
 Marmertaling
 Nonnetje
 Wandering fluiteend
 Tureluur
 Wulp
 Grote zaagbek (europese)
 <    >  Bootstrap Carousel
 
 
  Alle soorten

x  
  Eerste getal: aantal mannetjes  
  Tweede getal: aantal vrouwtje  
  Laatste getal: geslacht onbekend  

 
 
 
 
 
  Advertenties

x  
  A: aangeboden  
  G: gevraagd  
  R: ruilen